Ľavicové a pravicové hnutia kedysi a dnes

Od dôb, kedy ľudstvo začalo tvoriť spoločnosť, cítilo určitú potrebu tvoriť zákony, systém,… povedal by som, že aj pravekí ľudia mali svoje pravidlá, inak by zmrzli a pomreli od hladu, alebo by sa vzájomne ubili. Určitý zmysel pre spoločenský systém pravdepodobne mali, aj keď eštelen primitívny a bez paragrafov. Postupne, ako sa po znaleckej a mentálnej stránke ľudská rasa vyvíjala, zdokonaľovali sa aj plány a ich realizovaná podoba.

rusko

Dlhý mentálny útlm nastal podľa mňa v období stredoveku, kedy sa ľudstvo zmohlo iba na velebenie svojich panovníkov. Takzvaný feudalizmus bol zrejme zbytočne dlhou brzdou, i keď samozrejme aj v tomto období nastali viaceré pokroky, no ak by bol iný systém, pokrokov by bolo pravdepodobne oveľa viac a ľudia by boli mentálne o dosť vpred už v tej dobe. Našťastie, ľudia začínali pokrokovať aj napriek tejto krivde a vytvorili vôbec prvé slobodné politické hnutie, liberalizmus, ktorý konečne naštartoval vlnu sebarealizácie. Nepracovali ste už pre kráľa, ale ľudstvo stihlo za pomerne krátky čas vytvoriť viacero zaujímavých a pokrokových odvetví. Tí šikovnejší tieto odvetvia tvorili a starali sa o ich fungovanie a tí, ktorí nemali jasnejšie predstavy mali príležitosť pre týchto ľudí pracovať. Vyzerá to idylicky.

Ale žiaľ, ľudia sú potvory a nie vždy majú záujem chovať sa čestne. Nie každý pracujúci dostal dostatočne zaplatené, pričom jeho podmienky sa stále sťažovali a v práci býval čoraz dlhší čas. Opäť prišiel čas na zmenu, tú následne priniesol komunizmus. Diktát proletariátu, pracujúcej triedy. Do sedla zasadli „zastupitelia pracujúcej triedy“. Nastala totalita a jasne naprogramovaný systém, ktorý nesmel nik skritizovať ani narušiť, inak na to doplatil. Ale treba uznať, že svoj socialistický účel, zabezpečenie pracujúceho človeka si tento systém plnil.

Ľavicové idee boli novou vlnou, ktorá však Taliansko a Nemecko ťahala dolu vodou. Vznikla pravicová, v Taliansku fašistická a v Nemecku nacistická revolúcia. V kresle sedí pravica. Zbytočné zverstvá a násilie, v Nemecku zbytočné rasové prenasledovanie. Ale,… tieto dve územia po ekonomickej stránke priam neuveriteľne vzrástli a to po dobu doslova len pár rokov. Takisto bolo zabezpečené sociálne prostredie väčšiny „vyhovujúceho“ obyvateľstva.

film

Aj napriek fatálnym chybám, akých sa ľavica (komunizmus) i pravica (fašizmus a nacizmus) dopustili a akých sa samozrejme musíme vyvarovať, išlo o viditeľné a jasne ideologické hnutia s názorom a jasne stanoveným cieľom. Ale čo si pod pojmom ľavicové alebo pravicové hnutie predstavujeme dnes? Čo máme na výber? O tom už je druhý článok .