Keď doslova horí pod nohamiČína je obrovská krajina, ktorej návšteva prinesie našincovi množstvo prekvapení. Turistický ruch je rozšírený najmä vo veľkých mestách, kde sa koncentrujú rôzne zábavné parky, umelci, herne, kuchári ponúkajúci špeciality, ktorých pôvodom si nikdy nemôžete byť istí, nekonečné rady stánkov, v ktorých Vám ponúknu všetko, čo si zmyslíte,… Niekedy nejaký trúfalec odbočí do zle označenej uličky a obzrie si druhú stranu mince.
Čo Vás však čaká, ak odídete z ruchu veľkomesta a nebudete sa držať propagovaných turistických trás? Možno sa Vám podarí v okrese Čchung-čching nájsť dedinku, v ktorej obyvateľom horí pod nohami.

oheň
 
Prvá iskra
V severovýchodnej oblasti Číny sa nachádzajú zásoby uhlia, ktoré sa premenili na ohnivú spleť pred 59 rokmi. Tím prieskumníkov vŕtal ložisko na ťažbu plynu, ale svoju misiu nedokončil na 100%. Robotníci nechali žriedlo z veľkej časti nepreskúmané a od tých čias sa do okolia uvoľňujú nadbytočné plyny, ktoré kŕmia plamene.

Toto miesto nie je jedinou lokalitou, kde horia plamene aj desaťročia. Podobné prípady sa vyskytujú aj inde na svete. Iniciátorom je mnohokrát samotná príroda, zásoby uhlia či plynu sa vznietia pri údere blesku alebo samovoľne, inokedy proces začne pri ťažbe podzemných zdrojov paliva alebo úmyselným zapálením. Priebeh horenia je potom veľmi podobný, nezávisle od dôvodu prečo došlo k vznieteniu.
 
požár

Priebeh
Keď začnú podzemné zdroje uhlia horieť, plamene požierajú po kúsku zásoby a posúvajú sa ďalej. Pod vplyvom tlaku sa môže zem zrútiť do výmoľov a dier, prepadlín. Niektoré z nich sú také veľké, že pohltia celé budovy. Pri prepadnutí povrchu sa k plameňom dostane viac kyslíka, ktorý podporí ďalšie horenie.
Počas postupného prepadávania rôznych častí zeme v rôznych vrstvách pod povrchom vznikajú na povrchu pukliny. Cez tieto pukliny sa potom prediera toxická zmes oxidu uhoľnatého, oxidu siričitého a uhoľného prachu. Tá následne znečisťuje ovzdušie a zhoršuje skleníkový efekt v atmosfére.

kouř
 
Dopad
Ľudia, ktorí sa rozhodli napriek nebezpečenstvu ostať bývať na tomto území, trpia zdravotnými problémami. Vyplývajú z dlhodobého vdychovania týchto splodín a negatívne vplývajú na kvalitu života. Tieto vážne dôsledky určite prevažujú nad výhodami, ktoré horiaca zem počas chladných dní alebo pri varení poskytuje.