Deti a komunikáciaAk máte doma dieťa, ktoré už potrebuje verbálne stimuly, takzvane potrebuje sa s vami už rozprávať, (cirka od troch) musíte vedieť, akým štýlom sa s ním môžete rozprávať a ako nie.
 celá rodina
S dieťaťom sa nerozprávajte ako s dospelým človekom, ani ako s dementom
 
Najčastejším problémom v komunikácii s dieťaťom je ten, že sa rodičia rozprávajú s deťmi akoby boli zaostalé. Deti nemajú radi, keď sa k nim správate až priveľmi „okato“ a nezapadajú do dospeláckej spoločnosti.

  1. nemeňte intonáciu hlasu. Ak sa rozprávate s dieťaťom, nemeňte výšku hlasu ani jeho zafarbenie. Nerozprávate sa so šteňaťom. Deti si veľa krát vyberú na rozhovor ľudí, čo sa k nim správajú normálne
  2. nepoužívajte zdrobneniny. Nieto, že sa tom deťom veľa krát nepáči, aj im to sťažuje napodobňovanie slov. Ak im poviete napríklad nech si dá „ponožtičku“ namiesto „ponožku“ nielenže nevedia to slovo napodobiť, ešte sa aj učia nesprávne pomenovanie vecí.
  3. neodbíjajte dieťa, keď sa vás niečo opýta. Nepovedzte, že „lebo to tak je“ ale vysvetlite, prečo
  4. buďte pokojný a nenechajte sa vytočiť detskými otázkami – deti veľa krát zabudnú, že sa niečo pýtali, a keď zareagujete nevhodne, v neskoršom  veku sa na Vás už s otázkami a problémami neobrátia
  5. deťom prijateľnou formou vysvetlite pojmy vecí, prípadne prečo niečo môžu, musia, alebo nemôžu urobiť

 otec a děti
Deti potrebujú spoznávať svet. V detskom veku je mozog dieťaťa ako huba – nasáva všetky podnety a tie si ukladá v podobe spomienok do dlhodobej pamäti. Mozog dieťaťa je tak flexibilný, že dokáže absorbovať enormné množstvo informácii, čo mozog dospelého človeka nedokáže. Vďaka tomu sa dieťaťu rozvíja inteligencia a čo zasejete v tomto období do dieťaťa (myslí sa tým váš čas a informácie), to bude žať v budúcnosti. Je teda dôležité dieťaťu sa plne venovať, aby sa z neho stal inteligentný a rozhľadený jedinec.
 
Snažte sa detskému mozgu zabezpečiť dostatok stimulov – často hovorte dieťaťu o povahe vecí, na čo slúžia, prípadne môžete jednoduchou formou vysvetliť aj zložitejšie veci. Neodbite dieťa tým, že je na pochopenie vecí primalé – všetko sa dá vysvetliť, len musíte byť dostatočne inteligentný vy samy – aby ste to mohli dieťaťu prijateľnou formou priblížiť a vysvetliť.