Ako spoločne s deťmi plánovať prázdniny


Najkrajším a najlepším spôsobom, ako naplánovať deťom prázdniny, je urobiť to spolu s nimi.
Ešte pred začiatkom prázdnin si vezmite pre každého papier, ceruzky a farbičky. Každý člen rodiny napíše, alebo nakreslí, aký nápad na prázdninový čas navrhuje.
 
děti na kole

Rodičia zvyčajne plánujú tábory, spoločnú dovolenku, pobyt u príbuzných.

 
Ponúk na denné a pobytové tábory je neúrekom. Otázkou je, či si to naozaj želá aj dieťa. Ak patrí medzi tie utiahnutejšie, tiché deti, pobyt v tábore sa môže preň stať nočnou morou. Vtedy je dobré pouvažovať o tom, či je už zrelé na dlhšie odlúčenie od rodičov. Opýtajte sa ho na to. Či si myslí, že to už zvládne bez vás, alebo či radšej ešte počkať.
Deti, ktoré o táboroch počuli od spolužiakov, celkom túto možnosť vítajú. Ideálne, ak môžu ísť spolu s kamarátom, ktorý už podobné dobrodružstvo zažil. Tábory bývajú zamerané tematicky, vtedy je dobré, keď sa dieťa vyjadrí, aká téma by ho bavila.

Po úspešnom priebehu táborového pobytu príde dieťa domov plné zážitkov a dojmov, potom už ďalšie roky navrhne tento program samo.
Spoločná dovolenkaby sa mala nachádzať na takom mieste, kde sa deti môžu bezpečne zabaviť. Takisto je dobré zohľadniť vekové rozdiely medzi deťmi.  Animačné programy vítajú skôr tí menší, avšak teenager sa o ne zaujímať asi nebude. Ten sa skôr pridá k rovesníkom, alebo takým programom, ktoré sú primerané jeho veku. Opýtajte sa na to detí. Nech vám napíšu, alebo nakreslia, povedia, akú majú predstavu o spoločnej dovolenke. Či ich  láka pobyt pri mori, alebo viac stanovačka v prírode.
Pobyt u príbuzných býva mnohokrát jedno z riešení prázdninového času.
Ideálne sú pobyty u babičiek a deduškov, však nie každá rodina túto možnosť má.
Nech deti povedia, u koho im je dobre, kde majú s dospelými pekný vzťah, prípadne kamarátov.
Je dobré s nimi o tom rozprávať.
 
kamarádky

Deti navrhujú zážitky

 
Zážitky z prázdnin si pamätáme celý život. Doprajme ich našim deťom. Vypočujme si ich želania.
Jeden týždeň môžu stanovať s ockom, kľudne aj niekde blízko. Ocko deti naučí, ako sa správne založí oheň, ako sa dá pripraviť to najlepšie jedlo nad jeho plameňom.  Môže ich naučiť, ako prežiť v prírode, ako sa zbiera voda, ako sa nájdu svetové strany… všetko sa dá vopred naštudovať na internete a ocko sa stane pre deti tým najväčším hrdinom.
Ďalší týždeň môže slúžiť mamina. Spoločné návštevy kúpaliska, rôzne výlety do okolia zvládnu všetci s radosťou. A v upršané dni si deti za maminkinej pomoci vlastnoručne navaria najlepšie šúľance na svete…
Dobrý nápad je spojiť sily a prázdninový program vypĺňať spolu s rodičmi spolužiakov, kamarátov. Vtedy majú deti ešte viac zábavy a dospelí menej starostí.