Ready made s.r.o. alebo spoločnosti na predaj s rýchlym štartom podnikania


Spoločnosti s ručením obmedzeným sú na Slovensku obľúbeným druhom podnikania. V tejto súvislosti ale máme na výber, či založíme svoju vlastnú s.r.o. alebo uprednostníme kúpu novozaloženej ready made s.r.o. A hneď na začiatok si môžeme povedať, že táto druhá cesta je podstatne rýchlejšia a teda vhodnejšia pre tých, ktorí sa chcú do svojho podnikateľského plánu pustiť čo najskôr.

podnikateľ, volanie

Ready made, to sú vlastne novozaložené spoločnosti, ktorých údelom je ich následný predaj. Vznikli teda preto, aby sa následne predávali. V takomto prípade teda nemajú za sebou žiadne záväzky či finančné dlhy, čo by boli dôvodom ich predaja. Je to vlastne taký „tovar“ vytvorený pre podnikateľov, najmä pre tých, čo sa chcú vyhnúť zdĺhavým procesom, ktoré so sebou prináša založenie vlastnej firmy.

  • Sú zapísané v obchodnom registri, zaregistrované na daň z príjmu (DIČ) a majú kompletne splatené základné imanie.

Sú teda „ready“, doslova pripravené k naštartovaniu zamýšľanej podnikateľskej činnosti pre potenciálneho záujemcu, resp. pre toho, kto takúto s.r.o. kúpi. Na toho sa následne prevedie obchodný podiel a na túto zmenu sa podá návrh do OR do 2 dní. Túto rýchlu možnosť ponúka predaj spoločnosti 41business.com.

podpis, zmluva

Oproti tomu, koľko trvá proces založenia vlastnej firmy, je to v podstate najrýchlejšie riešenie, práve krátka doba, za akú sa môže stať podnikateľ spoločníkom novozaloženej s.r.o., je jednou z primárnych výhod ready made. Ak ide teda napríklad o začínajúceho podnikateľa, čo chce v čo najkratšej dobe začať realizovať svoje plány a teda potrebuje byť vlastníkom spoločnosti, toto je pre neho oceniteľná cesta. Ale samozrejme aj pre tých, čo už podnikajú niekoľko rokov a z nejakého dôvodu chcú začať svoje aktivity s inou, novozaloženou eseročkou.

K týmto ready made s.r.o. sa navyše musí viazať zmluvná garancia, že za sebou nemajú žiadne nesplnené pohľadávky, záväzky, či dlhy.