Každý architekt zanechá v diele svoju stopu

Architektúra na Slovensku v súčasnosti nezaostáva za trendmi, ktoré hýbu svetovou architektúrou či dizajnom. U nás ju reprezentujú šikovné architektonické ateliéry či projekčné kancelárie, ktoré už majú za sebou veľmi úspešné realizácie. Stavebný boom na Slovensku spôsobil aj nárast projektov, prevažne občianskych stavieb, najčastejšie ide o obytné domy, súkromné rezidencie či rodinné domy.

Screen-Shot-2020-06-12-at-4.01.28-PM

Každá začínajúca stavba sa odvíja od projektovej dokumentácie, v ktorej je vypracovaný návrh na realizáciu stavby od základov až po interiéry. Nedostatok bytov a lepšia finančná situácia obyvateľov Slovenska sa prejavila aj vo zvýšenom záujme o vlastné bývanie. Byty sa stavajú rýchlo a sú prevažne súčasťou obytných súborov či bytových domov. Architektonické ateliéry pracujú na projektoch už spomínaných bytových domov, obytných súborov, súkromných rezidencií, ale aj víl a tiež interiérov obytných stavieb.

Projekt každej stavby musí byť vypracovaný s ohľadom na množstvo okolností, ktoré treba dodržať a veľa podmienok musí byť splnených. Kolaudácia je posledný krok pred odovzdaním diela do užívania. Všetci architekti sa snažia ku každému svojmu projektu pristupovať na profesionálnej úrovni a s tým, že ide o jedinečnú záležitosť. Vysoký dôraz architekti kladú na detaily, ktoré majú dopodrobna premyslené, venujú sa architektonickým líniám, nadčasovým a čistým, pričom ich využívajú pri spojení s najmodernejšími technológiami. Tieto spojenia tvoria kombináciu funkčnosti, elegancie, výnimočnosti a maximálneho komfortu diela, ktoré tak harmonicky začlenia do priestoru a pritom využijú materiály citlivo, s cieľom dodržať jednoduchosť, efektivitu a gracióznosť výsledného diela.

Sklo2

Individuálny prístup ku každému projektu je nutnosť, aby bola zachovaná identickosť diela. Konzultácia s investorom či budúcim užívateľom stavby musí byť konštruktívna a založená na prijatí kompromisov z oboch zúčastnených strán, iba tak sa môže výsledná realizácia stopercentne podariť.